logo
 
 
För mer information kontakta
Patrik Hane-Weijman
 
0709-421 007
   
TERAPI COACHING
Stödjer dig till insikt för att
- öka självstödet
- främja medvetenhet om styrkor, begränsningar och mönster
- öka kapaciteten att upptäcka, klargöra och hantera aktuella problem
- öka kontakten och höja realismen i relationer
- se sambandet mellan reaktioner på känslor, tankar, handlingar och de svar vi får från omvärlden

Stöttar och utmanar dig att
- formulera kortsiktiga och
långsiktiga mål
- undersöka nusituationen
- klargöra alternativa strategierse vad som skall göras, när, av vem och hur stark viljan är

 
VARJE NY KÄNSLOMÄSSIG INSIKT FÅR KONSEKVENSER FÖR VÅRA LIV!